En pelletsbrännare monteras i stället för befinlig oljebrännare i befintlig panna.
Utöver pelletsbrännare behöver du ett pelletsförråd. Detta kan vara utomhus eller inomhus litet eller stort alltefter önskemål. Det går att transportera pellets
från förrådet till brännaren c:a 10m.

 

 

   

En värmepump är också en mycket bra investering, men avskrivningstiderna
blir lite väl långa i jämförelse med pelletseldning c:a 10-20 år i stället för 1-3år
med en beräknad räntekostnad på 7%
Pelletseldning är dessutom globalt sett miljövänligare, eftersom vi måste
importera kol-och oljeeldad elkraft under uppvärmningssäsongen.
"Om du slutar elda med el i ngn form, drar inte elbolagen ner
på vattenkraft eller kärnkraft, utan de minskar
importen av kolkraft !"

 

 

   

Har du elpatron i din oljepanna är det bara att montera in en pelletsbrännare
där oljebrännaren satt eller fortfarande sitter. Pelletseldning är dessutom
globalt sett miljövänligare, eftersom vi måste importera kol-och oljeeldad elkraft
under uppvärmningssäsongen.
"Om du slutar elda med el i ngn form, drar inte elbolagen ner
på vattenkraft eller kärnkraft, utan de minskar
importen av kolkraft !"

 

 

   

Har du en ren elpanna utan skorsten måste du installera en
pelletspanna och en skorsten. Till detta får du ett hyfsat
bidrag. Klicka på denna länk och läs reglerna
BIDRAGSREGLER

 

 

   

Utöver pelletsbrännare behöver du ett pelletsförråd. Detta kan vara utomhus eller inomhus litet eller stort efter önskemål. Utrymmeskravet är inte så stort, en golvyta på 4 m2 med takhöjd 2.2m ger ett tillräckligt stort förråd netto för att kunna ta emot Bulkleveranser(lösvikt=billigast). Med transportskruv kan
man transportera pellets c:a 10 m från förrådet till brännaren.

Exempel på förråd

 

 

   

Har du direktverkande el måste du installera ett vattenburet radiatorsystem,
pelletspanna och en skorsten. Till detta får du ett hyfsat
bidrag. Klicka på denna länk och läs reglerna
BIDRAGSREGLER