Vi bygger infrastruktur - närvärmenät

Färdig - Värme, anläggningar
0,3 - 5 MW = 0,8 - 12GWh
 Tillbaka

Färdig - Värme innebär i korthet att vi tar över drift och skötsel av er värmeanläggning.
Vi bekostar ombyggnad av anläggningen till drift med Bio-Bränsle.
Avtalstiden varierar mellan 10 - 15 år beroende på anläggningens utseende och storlek.

Vi erbjuder fastighetsägaren ett lägre energipris på mellan 8 - 25%.
Avtalet upprättas med ett efter 5 år för varje år specificerat lösenpris på anläggningen i det fall fastighetsägaren själv vill ta över driften.

Kontakta oss med ert projekt, så lämnar vi ett förslag.

 
   Sörmlands Närvärme 0150 - 34 50 50, 08 - 792 14 00- Katrineholm - Stockholm Ett företag i ABM-gruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigvärme

Närvärme
Powered by counter.bloke.com