Pelletsförråd  Tillbaka  
  Veckoförråd 250 l    Pellistore 6 m3   Mafa 6 - 30 m3   Stålsilo 25 - 75 m3  
  Plåtsilo inomhus  Silo med bottenskruv  Modulbyggd Silo  Helsvetsad stålsilo  
  Dia.= 600 mm  Bredd = 1500 mm  Bredd = 1880 mm  Bredd = 3000  
  Höjd= 1200 mm  L= 2100 + 400 för pelletslåda  Längd = 1m sektioner  Längd = 3000  
  Extra förh.
300 mm
 Höjd = 2000 mm  Höjd = 1,6 - 3,6 m  Höjd = 4,5 - 10 m