ABM Energiteknik
Bio-energi
 Tillbaka

   För dig som vill elda...
EKONOMISKT! BEKVÄMT! MILJÖVÄNLIGT!

 
  Janfire Flex  


Teknisk specifikation.
Automatisk tändning, tändelement 1000W Avgiven effekt: standard max 18 kW, (max 23 kW tillval) Fläkt: 60 W, varvtalsstyrd, Doseringsmotor: 15 W, inbyggtöverbelastingsskydd, Säkerhet: Uppfyller villkoren för P-märkning enligt SP. Verkningsgrad: Uppfyller kraven för Pmärkning enligt SP, samt högsta Europeiska krav.
Den totala elförbrukningen över ett år är fösumbar och uppgår normalt inte till mer än någon hundralapp.

Jämn förbränning med hög verkningsgrad och låga utsläpp kan ske endast genom att en liten intern doseringsskruv findoserar pellets från brännarens mottagardel.

Manöverboxen är lätt åtkomlig och extremt lättskött där en endast knappvridning behövs för att
starta och stänga av. Sommar och
vinterläge ger bästa årsverkningsgraden.
Brännarens effekt kan anpassas
efter årstid, fastighetens storlek
och energiförbrukning.
Effektlägena är förprogrammerade
och finjusteras vid installationen.
Brännarens effekt kan därmed enkelt ändras för effektivaste drift.