Janfire Flex

Villabrännare 9-20 KW

Tillbaka

 

 
 

       
Mellanlagring av Pellets i ett enkelt Veckoförråd. Brännaren hämtar från detta förråd. Vill man inte fylla på manuellt kan detta förråd fyllas med en matarskruv från ett större förråd, eller brännaren matas direkt ifrån det större förrådet

Datablad i pdf